Üldinfo

 
LASTEAIA TUTVUSTUS

 

Lasteaed Krõll asub Viljandis Paalalinna linnaosas. Lähedal asuvad paisjärv, mänguväljak ja Valuoja org, mis sobivad maastikumängudeks ja looduse vaatluseks. Lasteaed avati 1.veebruaril 1966.a. ja kandis Viljandi V Lastepäevakodu nime. 1992.a. nimetati lasteaed “5.Lastepäevakoduks Krõll” ja alates 1995.a. kanname nime „Krõll.“

 

Lasteaial on olemas alguspäevadest koostatud kroonika, millest on igal huvilisel võimalik saada ülevaade meie ajaloost. Meid iseloomustavateks märksõnadeks läbi aastate on olnud: vaimsus, isetegemise rõõm ja loovus. Lasteaial on pikaajalised traditsioonid, mis ulatuvad algaastatesse. Hetkel on lasteaias 6 rühma, millest 1 on sõimerühm, 1 vanem aiarühm (kooliks ettevalmistav rühm) ja 4 aiarühma. Suurt rõhku pannakse keskkonnateadlikkuse kujundamisele, rahvatraditsioonide tundmisele ja kuulume ka Tervist Edendvate Lasteaedade hulka. Õpetamise protsess toimub läbi mängu ja mängulise tegevuse ning ainetevahelise integratsiooni.

 

 

KRÕLLI LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
 
VISIOON
 
Krõlli lasteaed on lastevanemate poolt hinnatud, kodune, tervist ja looduskeskkonda hoidev, ettevõtlikkust ning loovust väärtustav lasteaed, kus on rõõmsad lapsed ning rahulolevad töötajad.
 
MISSIOON
 
Krõlli lasteaed on peret toetav, keskkonnasõbralik, turvaline ja arengut soodustava mängukeskkonnaga asutus, kus ettevõtlikult ja loovalt tegutsedes ning tervislikke eluviise väärtustades omandavad lapsed alushariduse.
 
PÕHIVÄÄRTUSED

Koostööoskus – jõupingutusi ühendades ühise eesmärgi poole pürgimine. Koos töötades jõuame soovitud tulemuseni kiiremini ja kergemini.
Lapsest lähtuvus – laste vajadustest, huvidest ja tervisest lähtumine kõigis tegevustes, lastega arvestamine ja hoolimine.
Hoolivus - lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.
Loovus, leidlikkus – mõelda loovalt ja lahendada olukordi ning ülesandeid uudsel moel.
Austus – austame kedagi või midagi, hindame ja väärtustame seda. Austust näitame välja viisaka käitumise ja lugupidava suhtumisega.
Ettevõtlikkus - tahan - suudan – teen hoiakuga laps/töötaja on julge algataja, otsib uusi lahendusi, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv.
Keskkonnateadlikkus – tähtsustame tervislikku ja loodust väärtustava eluviisi kujunemist.

 
KRÕLLI MAJA LAUL
 
Viis: S.Tort   sõnad: T.Rebane
 
MEIE MAJA KRÕLLIKE, KRÕLLIKE, KRÕLLIKE,
VÄIKE VIGUR JÕLLIKE, JÕLLIKE, JÕLLIKE.
IGAL POOL JOOKSEB JA RINGI TUISKAB
KÕIGILE RÕÕME JA KILKEID PUISTAB.
UURIB JA UUDISTAB, TÖÖTAB JA TRALLIB,
KÕIGILE MEILE TEEB HÄSTI KÕVA KALLI.
TULE KÜLLA, SÕBRAKE, SÕBRAKE, SÕBRAKE,
TULE KENAL KEVADEL, KEVADEL, KEVADEL.
TULE KUI TUUL PUISTAB ÕUNAPUU ÕISI,
TULE KUI PÄIKE PAITAB MEIE LASTE PÕSKI.
TULE JA OTSIME ÜHESKOOS KRÕLLI,
VÄIKEST JA MÕNUSAT VIGURVÄNT JÕLLI.

 

print